Η GLOBASSURE συνεργάζεται με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελληνικής αγοράς.

Ο συνδυασμός της κεφαλαιακής ισχύος, της αξιοπιστίας, της ποιότητας, της οργάνωσης, του ανθρώπινου δυναμικού των συνεργαζόμενων εταιριών και της δυνατότητας επιλογής μεταξύ των εταιριών και δεκάδων προιόντων ανά κλάδο, δημιουργεί μία σημαντική υπεραξία για όλους τους πελάτες και συνεργάτες της GLOBASSURE.