Η GLOBASSURE αναλαμβάνει την υποστήριξη των ιδιωτών & εταιρικών πελατών της σε σχέση με την ασφαλιστική τους κάλυψη:

• Αποτίμηση κινδύνων & ανάλυση αναγκών
• Έρευνα αγοράς & αξιολόγηση εναλλακτικών
• Εντολή ασφάλισης & επιβεβαίωση κάλυψης

• Έλεγχος όρων ασφαλιστηρίου
• Παρουσίαση συμβολαίου & επεξήγηση όρων
• Τροποποίηση κάλυψης & όρων συνεπεία αλλαγής δεδομένων πελάτη & κινδύνου

• Συνδρομή σε επείγουσες ενέργειες
• Αναγγελία απαίτησης σε εταιρία
• Συνεργασία με πραγματογνώμονες, δικηγόρους κλπ.
• Διαπραγμάτευση ποσού αποζημίωσης
• Τελικός διακανονισμός

Τα προιόντα μας :

• Κατοικία
• Αυτοκίνητο
• Σκάφος Αναψυχής
• Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
• Ζωή
• Αποταμίευση / Σύνταξη
• Υγεία
• Ταξίδι
• Δάνειο κατοικίας
• Απαγωγή & λύτρα
• Οικιακό προσωπικό
• Φόρος κληρονομιάς
• Έργα τέχνης
.

• Γραφεία, βιομηχανίες, καταστήματα, αποθήκες, ιατρεία κλπ
• Απώλεια κερδών
• Στόλοι οχημάτων
• Μεταφορές & αποθήκευση
• Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης, κατασκευαστή, ηλεκτρονικών συσκευών
• Γενική αστική ευθύνη
• Επαγγελματική αστική ευθύνη
• Αστική ευθύνη προϊόντων
• Ευθύνη στελεχών, λάθη & παραλείψεις
• Χρηματικές απώλειες, απώλεια χρημάτων & πίστη υπαλλήλων
• Ακύρωση εκδηλώσεων
• Ομαδική ασφάλιση προσωπικού υγείας, σύνταξης κλπ
• Πληρώματα πλοίων
• Ενοικιαζόμενα σκάφη